Ally-studio.cz

interiéry

Vítejte ve světě moderních interiérů

cz en de ru


Montáž


 

Princip funkce 

   

Ventilátor přívodního vzduchu nasává přes dělěné potrubí připojovací armatury, filtr přívodního vzduchu, pylový filtr a také výměník tepla ( je-li zabudován) vnější vzduch a vpouští ho přes větrací mřížku do místnosti.(obr.1)

Ventilátor odpadního vzduchu nasává vzduch v místnosti přes oba odpadní filtry, výměník tepla (je-li zabudován) a prostor pro záchyt eventuelního kondenzátu a vypouští ho přes dělěné potrubí připojovací armatury ven.(obr.2). Proudy vzduchu v obou směrech jsou nastavitelné jednotlivě nebo společně v pěti stupních.

 

 

Ve výměníku tepla se mísí oba vzdušné proudy a dochází k vzájemné výměně tepelné energie.( obr.3) Je třeba si uvědomit, že k této výměně může docházet pouze, jsou-li oba vzdušné proudy v činnosti.

Přívodní vzduch je možné ohřívat v pěti stupních pomocí vnitřního elektrického topení v závislosti na teplotě místnosti.

Tento integrovaný ohřívač nenahrazuje konvenční vytápění místnosti. Kompenzuje pouze tepelné ztráty, které tepelný výměník v zimě není schopen 100% pokrýt.

Prouděním vzduchu nevzniká průvan a je zajištěno příjemné klima.


<<zpět
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@webdomena.cz and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


REKLAMA